Serwis 24h
Infolinia: 602 583 012
iso kobra
dorota_balcerzak
kobra balcerzak

KOBRA - Usuwanie gniazd os

Dezynsekcja gazowa spichlerzy, magazynów, silosów, produktów i towarów w celu wyeliminowania szkodników, Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów. Zasady jakie obowiązują specjalistów firmy „KOBRA” odpowiedzialnych za dokonywanie zabiegów zwalczania szkodników żywności metodą fumigacji: - identyfikacja i diagnostyka porażenia,
- doradztwo,
- zabezpieczenie i przygotowanie obiektu i towaru do gazowania,
- odpowiedni dobór fumigantu,
- nadzorowanie i monitorowanie całego procesu gazowania,
- oddanie obiektu do eksploatacji i zwolnienie towarów do obrotu handlowego,
- dokumentowanie procesu fumigacji

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.
facebook kobra ddd