Serwis 24h
Infolinia: 602 583 012


Odmuszanie, tępienie szczurów i myszy

Zaufaj specjalistom


Dezynsekcja

zwalczanie owadów biegających (prusaki, karaluchy, pchły, mrówki faraona, rybiki, gryzki, pluskwy i inne), zwalczanie owadów latających (muchy, komary, meszki, osy, szerszenie, mkliki i inne), zwalczanie szkodników drewna, zwalczanie szkodników magazynowych (wołek, spichrzel, trojszyk, strąkowiec, mkliki, omacnice i inne), dezynsekcja obiektów inwentarskich

Dezynsekcja

zwalczanie szkodliwych owadów latających i biegających oraz tępienie szkodników magazynowych. Dezynsekcja szkodników w przemyśle spożywczym jest obowiązkowa (rozporządzenie Ministra Zdrowia). Do każdego obiektu indywidualnie, zależnie od potrzeb ustalamy i podejmujemy zakres działań.
Najczęściej stosowana dezynsekcja opryskowa przeprowadzana jest za pomocą opryskiwaczy ręcznych, elektronicznych, spalinowych. Główny nacisk kładziemy na owadoszczelność budynków. OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji). W zakres profilaktyki wchodzi stworzenie barier chroniących zakład przed dostępem owadów oraz monitorowanie ich aktywności poprzez:
- montaż i oznakowanie oraz kontrola pułapek monitorujących owady biegające,
- montaż i oznakowanie oraz kontrola pułapek monitorujących owady latające,
- montaż i kontrola lamp owadobójczych,
- założenie i kontrola siatek przeciw owadom

Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez służby sanitarne (sanepid) oraz audytorów zewnętrznych - przykładowy zbiór dokumentacji dla zakładu z wdrożonym systemem HACCP i sposób jej prowadzenia do wglądu podczas umówionego spotkania.

- Lampa lepowa (montowana na ścianie, przy suficie lub stojąca)
- Pułapka lejkowa
- PUŁAPKA KLEJOWA PANKO do monitoringu owadów biegających z przynętą w formie tabletki.
- Naklejka DETEKTOR OWADÓW

Deratyzacja

- zwalczanie gryzoni (szczury, myszy),
- ochrona posesji przed nornicami, kretami,
- wypłaszanie kun i kretów

Deratyzacja - jest to zespół zabiegów, mających na celu zwalczenie gryzoni i zabezpieczenie przed nimi chronionych obiektów.
Od zakładów przemysłu spożywczego wymaga się, aby produkcja żywności odbywała się w pomieszczeniach wolnych od gryzoni, zgodnie z ustawą deratyzacja jest obowiązkiem administratorów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, właścicieli obiektów użytkowychi mieszkalnych.

Tępienie szczurów i myszy

NAJWAŻNIEJSZE GATUNKI GRYZONI

SZCZURY
- Szczur wędrowny (Rattus norvegicus)
- Szczur śniady (Rattus rattus)

MYSZY
- Mysz domowa (Mus musculus)
- Inne myszy właściwe (Mysz leśna)
- Inne myszy (mysz polna)


DLACZEGO MÓWIMY O GRYZONIACH JAKO O SZKODNIKACH???

Straty materialne
- Bezpośrednie (np. wyżeranie)
- Pośrednie (zanieczyszczenia odchodami, moczem, włosami i innymi częściami ciała)

Rozprzestrzenianie chorób
- Bezpośrednie (przez ugryzienie, np. wścieklizna)
- Pośrednie (salmonelloza, pryszczyca, grzybice, pomór świń, pomór drobiu, dżuma, gorączka Q)
- Obrzydzenie konsumentów
- Utrata dobrej opinii

Główny nacisk kładziemy na profilaktykę czyli szczuroszczelność. OFERUJEMY wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP (Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP (Zasady Dobrej Praktyki Produkcji). W zakres profilaktyki wchodzi stworzenie barier chroniących Zakładu przed dostępem gryzoni oraz przygotowanie monitoringu ich aktywności. Zapewniamy przygotowanie i prowadzenie rzetelnej dokumentacji, jej systematyczne uzupełnianie i sporządzanie protokołów wymaganych przez służby sanitarne (sanepid) oraz audytorów zewnętrznych - przykładowy zbiór dokumentacji dla zakładu z wdrożonym systemem HACCP i sposób jej prowadzenia do wglądu podczas umówionego spotkania. Główny nacisk kładziemy na profilaktykę czyli szczuroszczelność.

Odmuszanie

Dezynsekcja gazowa spichlerzy, magazynów, silosów, produktów i towarów w celu wyeliminowania szkodników, Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie fumigacji pozwala nam dokonywać zabiegów zgodnie ze wszelkimi zasadami szeroko pojętego bezpieczeństwa, zarówno dla zdrowia i życia ludzi przebywających w sąsiedztwie fumigowanych obiektów jak i dla przechowywanych w nich produktów.

Zasady jakie obowiązują specjalistów firmy „KOBRA” odpowiedzialnych zadokonywanie zabiegów zwalczania szkodników żywności metodą fumigacji:
- identyfikacja i diagnostyka porażenia,
- doradztwo,
- zabezpieczenie i przygotowanie obiektu i towaru do gazowania,
- odpowiedni dobór fumigantu,
- nadzorowanie i monitorowanie całego procesu gazowania,
- oddanie obiektu do eksploatacji i zwolnienie towarów do obrotu handlowego,
- dokumentowanie procesu fumigacji

Wszelkie usługi wykonywane są zgodnie z aktualnymi standardami, stanem wiedzy i obowiązującego prawa, wymogami szeroko rozumianego bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi i zwierząt oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.