Serwis 24h
Infolinia: 602 583 012
iso kobra
dorota_balcerzak
ochrona covid
kobra balcerzak

Wykaz posiadanych uprawnień:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia na temat wykonywania usług ochrony przed szkodnikami zgodnie z normą PN-EN 16636:2015 oraz standardami BRC wersja 7 i TESCO Wersja 5 zorganizowanego przez Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz (Osieck, dnia 01-03 Luty 2016)
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji na temat „PROJEKT PTASZYNIEC”, Jaroszowice 24.09.2015r.
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat „Ochrona obiektów zakładu przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymaganiami systemu HACCP, AIB i IFS/BRC” , Inowrocław, 07.08.2015 r.
 • Certyfikat uczestnictwa w Seminarium na temat „ Monitorowanie i zwalczanie karaczanów w obiektach użyteczności publicznej” Stryków, 22.06.2015 r.
 • Świadectwo uczestnictwa w szkoleniu na temat „ Inwazyjne gatunki komarów, nowe wyzwania sanitarne w Europie”, „Wybrane aspekty prawne zwalczania komarów”, „Skuteczne i nowoczesne metody zwalczania much oraz Alphitobius Diaperinus Panz. Dermanyssus Gallinae” Twierdza Modlin, 27.04.2015r.
 • Certyfikat udziału w seminarium na temat „ Integrowane metody zwalczania komarów” Nagawki, 22.04.2015r.
 • Certyfikat udziału w Warsztatach Killgerm Polska, Poznań, 09.04.2015r.
 • Certyfikat udziału w szkoleniu na temat „Ochrona obiektów zakładu przemysłu spożywczego przed szkodnikami”, Brzeg, 12.03.2015r.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium na temat „Najnowsze zabezpieczenia wykorzystywane w branży Pest Control” zorganizowanym przez PROF PEST DDD Wojciech Sędzielowski i DEZ DER Krzysztof Karpiński. Nagawki, 26 listopad 2014r.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium na temat „ Pluskwa domowa, produkty biobójcze przeznaczone do zwalczania pluskwy domowej i sposoby wykonywania zabiegu odpluskwiania pomieszczeń” zorganizowanym przez BASF Polska sp. z o. o. i DEZ DER Krzysztof Karpiński przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Nagawki, 12 czerwiec 2014r.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium Dra Roberta Corrigan (USA) na temat „Advences in City Rodent Control” „Postepy zwalczania gryzoni w miastach”, które odbyło się 05 czerwca 2014r w Hotelu „Młyn Jacka” w Jaroszewicach.
 • Certyfikat uczestnictwa w seminarium na temat „ Mrówki ogrodowe i ich zwalczanie” BESF POLSKA sp. z o.o. i DEZ_DER Krzysztof Karpiński przy współpracy z Katedrą Entomologii Stosowanej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.( Grudziądz, 8.04.2014r.)
 • Certyfikat udziału w szkoleniu „ Szczelność budynków i zabiegi higieniczne podstawą integrowanych metod zabezpieczania zakładu przed szkodnikami” zorganizowany przez KONSULTACJE ENTOMOLOGICZNE Prof. Dr hab. Stanisław Ignatowicz Warszawa ( 11.02.2014r. Brzeg)
 • Certyfikat udziału w warsztatach KILLGERM zorganizowanych 20 marca 2014r. we Wrocławiu
 • DNV BUSINESS ASSURANCE Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 22000:2005 obejmujący „Świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (kategoria I, sektor I.3)” Nadany dnia 9 stycznia 2014 przez DNV CERTYFICATION FINLAND
 • Certyfikat udziału w szkoleniu dla firm zajmujących się PEST CONTROL z zakresu wymagań normy ISO 22000:2006 i PAS 220:2008 dla właściciela i pracowników Firmy: P.P.H.U. „KOBRA” Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Arkadiusz Balcerzak.(Warszawa, 03.01.2013 r.)
 • Certyfikat ukończenia szkolenia na temat: „Ochrona obiektów zakładu przemysłu spożywczego przed szkodnikami zgodna z wymaganiami systemu AIB” dla pracowników Firmy: P.P.H.U. „KOBRA” Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja Arkadiusz Balcerzak. (Inowrocław, 02.04.2012 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Warszawa, dnia 09.02.2011 r.)
 • Certyfikat o ukończeniu szkolenia DEKRA Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Zgodnego z ISO 22000:2005 (Warszawa 05.11.2009 r.)
 • Certyfikat o ukończeniu szkolenia DEKRA Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności Zgodnego z ISO 22000:2005 (Warszawa 05.11.2009 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów zwalczania szkodników w obiektach zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Warszawa, dnia 26.01.2006 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nt. ,,Ptasia grypa i inne choroby zakaźne a działania firm dezynfekcyjnych”, potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania zabiegów odkażania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych” zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz, (Warszawa, dnia 04-05.03.2006 r.)
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu na temat: ,, Środki dezynfekcyjne i deratyzacyjne dopuszczone do stosowania w przetwórstwie spożywczym: ich klasyfikacja, toksyczność i mechanizm działania. Zagrożenia dla człowieka, produkcji i środowiska wynikające z niewłaściwego posługiwania się produktami biobójczymi. Dokumentacja zwalczania i monitorowania szkodników” zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Borki koło Tomaszowa Mazowieckiego, 23-25 stycznia 2006 r.)
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metoda fumigacji zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Warszawa, dnia 29.03.2006 r.)
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach szkoleniowych HACCP na temat ,,Zwalczanie szkodników w małych przedsiębiorstwach spożywczych wdrażających system HACCP” zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Warszawa, 26-28.04.2004 r.)
 • Certyfikat uczestnictwa w Warsztatach szkoleniowych HACCP na temat Monitoring, urządzenia do monitorowania, ich obsługa i dokumentacja” zorganizowanego przez firmę ,,TROJSZCZYK” Konsultacje Entomologiczne prof. dr hab. Stanisław Ignatowicz ( Warszawa, 9-11.02.2004 r.)
 • Zaświadczenie nr 373 I/2003 o ukończeniu szkolenia z zakresu przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i w obrocie żywnością zorganizowanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy. (Bydgoszcz, dnia 11.04.2003 r.)
 • Świadectwo ukończenia szkolenia dla osób nabywających i stosujących środki ochrony roślin zaliczane do I i II klasy toksyczności dla ludzi zorganizowanego przez ,,AGROPEST” PZSzŻ (Łódź, dnia 09.05.2001 r. ).
 • Świadectwo ukończenia szkolenia dla osób związanych z wykonywaniem zabiegów w zakresie zwalczania szkodników żywności w magazynach i obiektach przetwórstwa rolno-spożywczego chemicznymi środkami ochrony roślin zorganizowanego przez ,,AGROPEST” PZSzŻ ( Łódź, dnia 09.05.2001 r.).
 • Certyfikat uczestnictwa w konferencji szkoleniowej Deratyzacja – skuteczna i bezpieczna zorganizowanej przez Dalmyt- Ochrona Sanitarna ( Warszawa, dnia 11.04.2000 r. )
 • Zaświadczenie o zdaniu egzaminu z zakresu znajomości podstawowych zagadnień higieny przy produkcji żywności wydanego przez Wojewódzka Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Bydgoszczy (Inowrocław, dnia 04.12.1998 r.)
facebook kobra ddd