Serwis 24h
Infolinia: 602 583 012
iso kobra
dorota_balcerzak
ochrona covid
kobra balcerzak

Definicje

  • HACCP: to skrót od angielskiej nazwy systemu "Hazard Analysis and Critical Control Point" - "Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli".
  • GMP: (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Wytwarzania są to przepisy ustanawiające standard dla metod, pomieszczeń i kontroli stosowanych w –procesie wytwarzania, pakowania, kontroli, magazynowania produktów leczniczych, kosmetycznych, spożywczych w celu zapewnienia produktom właściwego poziomu jakości zgodnego z ich przeznaczeniem.
  • GHP: Podstawę do wdrażania systemu HACCP w każdej firmie stanowią Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygienic Practice), to znaczy działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
  • Szczury: Żyją w stadzie, prowadzą ukryty, nocny tryb życia, są widoczne w dzień tylko przy dużej ich liczebności. Jeśli na obiekcie widzimy szczura, to ich szacunkową wielkość należy określić na kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk. Występujący niemal wyłącznie w naszym kraju szczur wędrowny chętnie przebywa w podziemnych ciągach kanalizacyjnych, elektrycznych, ciepłowniczych a także pod osłonami panelowymi ścian, w przestrzeniach międzyściennych lub pod posadzkami. Często urządza gniazda na zewnątrz budynków, w otwartym terenie, wykorzystując w tym celu skarpy ziemne, składowane materiały budowlane, złom, opakowania, palety, źle utrzymany śmietniki. Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP - Good Hygienic Practice), to znaczy działania, które muszą być podjęte i warunki higieniczne, które muszą być spełnione i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu żywnością, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności.
  • Myszy: Powszechnie zaliczamy do nich wiele gatunków drobnych gryzoni myszowatych (11 gatunków w Polsce). Myszy mogą być dostać się do zakładu z dostawami, głównie opakowań, a także pochodzić z okolicznych pół i nieużytków, szczególnie w okresie od sierpnia do stycznia.
  • Ptaki: Głównie: wróble, gołębie, wrony, mewy. Bytują wokół zakładu i są potencjalnymi nosicielami chorób (ornitoza, salmonelloza i inne choroby biegunkowe). Szkodzą głównie przez zanieczyszczenie kałem i piórami.
  • Owady latające: Wiele gatunków owadów latających, głównie mucha domowa, żywi się każdym materiałem organicznym, w tym także odchodami ludzi i zwierząt. Bytują i rozmnażają się głównie wokół źle utrzymanych śmietników, cieków wodnych, kałuż i bajor. Zarazki przenoszą przez ślinę w czasie żerowania i pasywnie przez odnóża.
  • Prusaki, karaluchy i pozostałe owady: Karaluchy, głównie prusaki (Blattella germanica) są owadami widocznymi w dzień tylko przy licznym występowaniu. Najlepiej obserwować je nocą przy pomocy latarki i np. obustronnie klejącej taśmy do której się przytwierdzają i możemy łatwo określić ich rodzaj. Rzadziej występują różne rodzaje mrówek, srebrzyków, chrząszczy, molików itp. Do zakładu przedostają się z dostawą opakowań, tektury i palet. Zagnieżdżają się w pęknięciach murów, uszkodzonych fugach, szafach elektrycznych itp. – głównie tam, gdzie jest wilgoć i ciepło.
  • Roztocza: Organizmy jednokomórkowe, niewidoczne gołym okiem. Wywołują liczne choroby zakaźne ( np. dur ) Znajdują się w każdym środowisku.
  • facebook kobra ddd